NABÍZÍME O NÁS KONTAKTY PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI ZAJÍMAVOSTI
SPONZORING

ELSA výtahy, s.r.o

Purkyňova 99

612 00 Brno

 

IČ: 27702138

DIČ: CZ27702138

 

Tel.:   532 300 312

GSM: 777 184 403 NONSTOP havarijní služba

info@elsavytahy.cz

Společnost zapsána v OR oddíl C vložka 53119

Nabízíme

Servis výtahů

Jedná se o jednu ze základních činností naší firmy.  Servis provádíme buď  v rozsahu služeb požadovaných ze strany klienta, které si tento nemůže provádět sám, až po komplexní servis, kdy naše firma provádí veškeré činnosti na výtahu určené platnými předpisy provozovatelům a majitelům těchto zařízení . Servis je zajišťován 24 hod. denně včetně vyprošťování osob a zajištění provozu výtahů v zařízeních, kde je nutná výtah zprovoznit v co nejkratší době.

Součástí těchto služeb je i analýza rizik, která posoudí bezpečnostní stav vašeho zařízení v porovnání se současnými EN. Směrem k odstraňování závad, hlavně posouzených jako kritické, by měl každý provozovatel zaměřit svoji aktivitu při opravách a rekonstrukcích těchto zařízení.

Výroba a dodávky nových výtahů

Vyrábíme a dodáváme všechny druhy výtahů.

Trakční výtahy nabízíme jak ve variantě se strojovnou nad výtahovou šachtou v samostatné místnosti strojovny tak se strojovnou v hlavě šachty v poslední stanici. Pohon výtahu je obvykle řízen frekvenčním měničem a tím lze dosáhnout přesného rozjezdu a zastavení. Dochází také k úspoře elektrické energie a snížení hlučnosti oproti pohonům bez frekvenčního řízení.

Hydraulické výtahy jsou vhodné pro výtahy s menším počtem stanic a nižším zdvihem. U hydraulických výtahů lze umísit strojovnu výtahu kdekoliv poblíž výtahové šachty i přímo nepřiléhající k šachtě výtahu.

Modernizace výtahů

Provádíme modernizace starších typů výtahů. Modernizaci lze provést komplexně v rámci jednoho velkého zásahu do výtahu popřípadě po částech dle finančních možností klienta.

V rámci provedení modernizace se odstraní většina bezpečnostních rizik. Výtah se tak stane bezpečnější jak pro uživatele tak pro servisní pracovníky a zároveň se zvýší přepravní komfort.

Dohledové centrum

Firma disponuje zařízením na sledování stavu telefonického spojení kabiny výtahu s havarijní službou. Zařízení sestává s automatizované ústředny rozpoznávající volání z kabiny výtahu a serveru s databázovým softwarem ukládajícím jednotlivá volání a jejich stav. Tímto zařízením lze sledovat i poruchový stav výtahu, případně dálkově některé funkce řídit, pokud má zákazník o tuto službu zájem.

Copyright @2007ROUZAF Web